Akadálymentes verzió DE EN HU
KiállításokProgramokRendezvényhelyszínGyermekek kastélya
 

Középiskolás projekt

Középiskolás projekt

Oravec-Kis Éva: Középiskolás projekt a Gödöllői Királyi Kastélyban
2014. szeptember-november
 
A csapat

A múzeumlátogatók között kevés a középiskolás, az ő hatékony megszólításuk a muzeális intézmények számára napjainkban is aktuális feladat. A Gödöllői Királyi Kastélyban új utat kerestünk e közönségréteg elérésére. 2014 őszén egy kísérleti projektet hirdettünk 10-11. évfolyamos diákoknak a közösségi szolgálat keretében. Egy olyan program összeállítására és megvalósítására kértük őket, amely a korosztályuk számára érdekessé teszi a kastély kiállításait. A munkát projekt munkamódszer szerint terveztük meg számukra, így több teret adva önállóságuk, kreativitásuk és kommunikációs rendszerük fejlődésének.
A munka során a gödöllői Török Ignác Gimnázium volt a partnerintézményünk. A diákokat két múzeumi és egy iskolai mentor segítette, és létrehoztunk egy közös online csoportot a folyamatos kapcsolattartásért.
A terv elkészítésekor meghatároztuk a célokat, részfeladatokat, feladattípusokat, időhatárokat, a munka során szükséges mérföldköveket és összeállítottunk egy reálisnak vélt ütemtervet, a bemutatás módját azonban a diák-önkéntesekre bíztuk.
A projekt ütemezésekor négy nagyobb egységre osztottuk a munkafolyamatot.
1.      A projektmódszer ismertetése, a cél megfogalmazása, egymás megismerése, általános tájékozódás a kiállításokról és a helyszín adottságairól.
2.      Csoportok alakítása. Közvélemény-kutatás a kastélyról – a gondolatok, nézetek ütköztetése, a téma körvonalazása.
3.      A középiskolásoknak szóló program kidolgozása, kutatás, reklám, felkészülés.
4.      A program megvalósítása és a projekt értékelése.
Szeptember közepén találkoztunk először, amikor is képet alkothattunk a diákok motivációiról, érdeklődési köréről. Októbertől kisebb, feladat-orientált csoportokba szerveződve dolgoztak a diákok: marketing (előzetes felmérés, a program hirdetése), kreatív (érdekes feladatok, forgatókönyv) és kutató (háttér-információk gyűjtése) csoportokat alakítottunk.
 

A projekt építőkövei
 
 Projektmegbeszélés

A személyes projektmegbeszéléseken összegeztük az egyes munkafázisokban elért eredményeket, megbeszéltük a nehézségeket, kitűztük az újabb feladatokat. A diákok a következő találkozóig önállóan dolgoztak. A munka során a közvélemény kutatás eredményét egybevetettük a projektben részt vevő diákok elképzeléseivel. A kapott eredmény alapján határoztuk meg a leendő program fókuszpontjait, amelyek az interaktivitás, feladatlap, apró érdekességek és kulisszatitkok, beiktatott szünet lettek. Felmértük a helyszín kínálta lehetőségeket is. A diákok végül egy interaktív tárlatvezetés mellett döntöttek, amely a kastély királyi időszakát ismerteti meg. A program címe online szavazás eredményeként Modernizált Habsburgok lett.
A kiállítás megtekintésére a marketingesek munkájának köszönhetően huszonöt kamasz érkezett. A program a résztvevők és a projekttagok teljes megelégedésével zajlott le.
Egy héttel később tartottuk a projektzárót, amely nem csak a létrehozott program értékelésére, az élmények megbeszélésére terjedt, hanem a diákok észrevételeit és javaslatait is összegyűjtöttük. A közös munka lezárásaként a kölcsönös köszönetnyilvánítás mellé megszerveztük a sikeres munka megünneplését
A diákok visszajelzése alapján is kijelenthető, hogy a tervünk bevált, a diákok jó érzéssel jártak a kastélyba, és szerették, hogy komoly munkában számítanak rájuk. A diákok a projekt révén nem csupán megismerték a kastélyt, hanem végigélték a konszenzuskeresés gyakran keserves folyamatát, s olyan készségeikre, képességeikre derült fény, amelyek az iskolában többnyire rejtve maradnak. A projekt segítségével olyan terülten próbálhatták ki magukat, amely megmutatta az erősségeiket, erősítette önbizalmukat.

 
A program véglegesítése

De múzeumunk számára is hasznos volt a projekt: első kézből tudtuk meg, hogyan lesz érdekes a kamaszoknak egy kiállítás. Tapasztalatainkból további projektekhez, illetve középiskolások számára kidolgozandó újabb foglalkozásokhoz is meríthetünk. A projekt hosszabb távú eredményességét mutatja, hogy a résztvevők közül visszajárnak múzeumi programjainkra segíteni és tárlatvezetői vizsgára is többen készülnek.

 
                                                                                  
                                                                               Modernizált Habsburgok

 

 
 Nyomtatóbarát verzió:  Nyomtatóbarát verzió

Megosztás:  

European Royal Residences
Gödöllõ város
MNV
Sisi út
Emberi Erõforrás Minisztérium
Magyar Nemzeti Galéria
MT Zrt
SZIL-HÁZ
Új Széchenyi terv
Magyar Nemzeti Múzeum
Turisztikai Egyesület
Gödöllõi Régió Turisztikai Honlapja
MÁV Nosztalgia Kft.
Zeneakadémia